Mgr. Kateřina Šauerová

Diplomová práce

Atletika dětí na 1. stupni základní školy.

Athletics of children at the primary school (ISCED 1).
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá komplexním pohledem na problematiku výuky atletiky dětí mladšího školního věku. Teoretická část je věnována historii atletiky, existujícím projektům a soutěžím pro děti, popisuje základní pohybové schopnosti a napomáhá se lépe orientovat v možnostech jejich rozvoje u dětí. Je zde rozebrán ontogenetický vývoj dětí mladšího školního věku a také výuka atletiky, která je …více
Abstract:
This Diploma thesis presents a complex view on the problems with teaching children at the primary school age athletics. The theoretical part is about the history of athletics, existing projects and competitions for children and describes basic movement abilities and helps to better orientation within possibilities of their development by children. The thesis contains a description of the ontogenetic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marek Trávníček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta