Bc. Tomáš PAŠEK

Diplomová práce

Rozpoznávání struktury křižovatky z veřejně dostupných zdrojů (map)

Recognition of Crossroad's Structure using Publicly Available Sources (maps)
Anotace:
Cílem této diplomové práce je rozpoznání křižovatky ze satelitních snímků, které může být použito pro simulování dopravní sítě. Tato práce prozkoumává různé algoritmy rozpoznávání obrazu, vysvětluje jejich matematické principy a jejich vhodnost pro oblast rozpoznávání křižovatky. Vybrané algoritmy jsou použity v navržené a vytvořené aplikaci, jejíž výstupem je strukturovaně popsaná křižovatka. Nakonec …více
Abstract:
The aim of this thesis is crossroads recognition based on satellite pictures which may be used for traffic network simulations. This work studies different algorithms for image recognition, explains their mathematical principles and their suitability for domain of crossroads recognition. Selected algorithms are used in designed and created application which produces structured crossroad description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Potužák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAŠEK, Tomáš. Rozpoznávání struktury křižovatky z veřejně dostupných zdrojů (map). Plzeň, 2014. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Softwarové inženýrství

Práce na příbuzné téma