Galina Shibanova

Bakalářská práce

Tourism in the European Union

Tourism in the European Union
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje problémům vztahujícím se k cestovnímu ruchu v Evropské unii. V teoretické části práce autorka analyzuje hlavní aspekty vztahující se k definici cestovního ruchu, jeho druhům a specifikám cestovního ruchu pro seniory. V praktické části bakalářské práce autorka se věnuje obzoru hlavních moderních tendencí v rozvoji cestovního ruchu pro seniory v Evropské unii, zejména návštěvnosti …více
Abstract:
The thesis deals with issues related to senior tourism in the European Union. In the theoretical part of the research, the author investigates the key aspects related to the definition of tourism, its types, and the specificities of senior tourism. In the practical part of the thesis, the author provides an overview of the most up-to-date trends and tendencies in the development of senior tourism in …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2016
  • Vedoucí: Ing. Jana Kalabisová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Stanislava Belešová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze