Tomáš Marčík

Bachelor's thesis

Stanovení úrovně motorické kompetence u dětí staršího školního věku s pravidelnou pohybovou aktivitou

Finding out the motoric competence level of children from lower-secondary school with regular movement activities
Abstract:
Cílem bakalářské práce bylo stanovení úrovně motorické kompetence u dětí staršího školního věku s pravidelnou pohybovou aktivitou. Pro vypracování byla využita kompletní testová baterie Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency-Second Edition (BOT-2). Tato standardizovaná testová baterie je velmi detailní, jelikož zahrnuje 53 testových položek, které mají za úkol prověřit jemnou i hrubou motoriku …more
Abstract:
The aim of this thesis was to determine the level of motor competence in children of older school age with regular physical activity. The complete test battery BruininksOseretsky Test of Motor Proficiency-Second Edition (BOT-2) was used. This standardized test battery is very detailed as it includes a number of tasks to test fine and coarse motor skills of individuals between 4 and 21 years of age …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 4. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Marčík, Tomáš. Stanovení úrovně motorické kompetence u dětí staršího školního věku s pravidelnou pohybovou aktivitou. Liberec, 2020. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická