Bc. Nikoleta Ďurová

Bakalářská práce

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Agreements on Work Performed Outside Employment
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabýva dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, které jsou součástí pracovněprávních vztahů, můžeme to nazvat i jako doplňkový právní vztah. Práce je rozčleněna do šesti kapitol. V úvodní kapitole je stručnější přehled o historii zaměrěné na vývoj pracovního práva, na vznik zákoníku práce a na vznik dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. V druhé kapitole je …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with agreements on work performed outside employment, which are part of labor relations, we can call it as a complementary relationship. The work is divided into six chapters. The introductory chapter is concise overview of the history focused on the development of labor law, the emergence of the Labour Code and the emergence of agreements on work performed outside employment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. JUDr. Petr Tröster, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jan Tuláček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS