Bc. Tomáš DOMBEK

Master's thesis

Výskyt atopie u profesionálních alergických onemocnění přiznaných na Klinice pracovního a preventivního lékařství FN Ostrava

Prevalence of atopy of occupational allergic diseases that were admitted at The Clinic of Occupational and Preventive medicine, Teaching Hospital, Ostrava
Anotácia:
Každoroční nárůst alergických onemocnění se stává nepříjemným trendem dnešní doby. Asthma bronchiale je nejzávažnější formou alergického onemocnění a stále se mu věnuje velká pozornost. Mezi další významná alergická onemocnění patří alergická rýma spojená s konjunktivitidou a dermatitida. Teoretická část této práce popisuje základní principy fyziologie imunitního systému a patologie imunitních reakcí …viac
Abstract:
An annual growth of allergic diseases becomes a displeasing trend of our time. The most serious form of allergic diseases is asthma bronchiale. Lot of people's effort and attention is still devoted to it. Among other significant allergic diseases belongs allergic rhinitis connected with conjunctivitis and dermatitis. Theoretical part of this work describes basic principles of physiology of the immune …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2008
Zverejniť od: 12. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2008
  • Vedúci: MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOMBEK, Tomáš. Výskyt atopie u profesionálních alergických onemocnění přiznaných na Klinice pracovního a preventivního lékařství FN Ostrava. Ostrava, 2008. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.5.2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 5. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta