Stanislava Ilovská

Bachelor's thesis

Podniková sociálna politika

Company s social politics
Abstract:
As a main target of Bachelor´s work on theme Company´s social politics was to describe present status and determine possibilities of improvement in company IMI TRADE Ltd. based on analysis of legal regulations in the field of company´s social politics in Slovak republic and based on realised research. Work is divided into two parts. First includes theoretical concepts determination and second is focused …more
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce na tému Podniková sociálna politika bolo na základe analýzy právnej úpravy podnikovej sociálnej politiky v Slovenskej republike a na základe uskutočneného výskumu popísať súčasný stav a zistiť možnosti zlepšenia sociálnej politiky vo firme IMI TRADE s r.o. Práca je rozdelená na dve kapitoly . Prvá obsahuje teoretické vymedzenie pojmov , druhá je zameraná na výskum , ktorým …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2009
  • Supervisor: JUDr. Juraj Kollár
  • Reader: JUDr. Soňa Oslanská

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / field:
Banking / Legal Administration in Undertaking

Theses on a related topic

All theses