Jaroslav Kvapil

Diplomová práce

Cesta k udržení vedoucí pozice společnosti RWE na trhu zemního plynu v ČR

The way to maintain the leading position of company RWE on the market of natural gas in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá pozicí společnosti RWE na trhu zemního plynu jako prostředku k vytápění v ČR a marketingovými nástroji, které tuto pozici pomohou udržet. Za tímto účelem je v rámci marketingového plánu provedena analýza trhu zemního plynu v ČR a následně jsou navrženy kroky, které by měly zastavit odliv zákazníků z řad domácností. Stručně popsány jsou i alternativní možnosti vytápění, včetně …více
Abstract:
The thesis deals with the position of company RWE on the market of natural gas as a method used for heating in the Czech Republic and the marketing tools which will help to maintain this position. For this purpose the analysis of natural gas market in the Czech Republic is made as a part of the marketing plan followed by suggested steps that should prevent the household customers from leaving. Alternative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2014
  • Vedoucí: Oldřich Vávra
  • Oponent: Pavel Vokřál

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39274