Mgr. Jan Karásek

Bakalářská práce

Rekonstrukce liberalismu v pojetí J. Deweye

J. Dewey’s Reconstruction of Liberalism
Anotace:
Tato bakalářská práce se primárně věnuje liberalismu jakožto politické ideologii v kontextu filosofického myšlení Johna Deweye. Úvodem do tématu je charakteristika sociální a částečně i politické filosofie pragmatismu, kterou následuje pojednání o liberalismu od jeho klasické formy až po formu rekonstruovaného liberalismu, kterou nám představil John Dewey. Následně je tato forma rekonstruovaného liberalismu …více
Abstract:
This dissertation primarily discusses liberalism as a political ideology, in the context of John Dewey's philosophical thought. The topic is introduced with a characterization of the social, and in part also political, philosophy of pragmatism, followed by a section on liberalism from its classical form to the form named reconstructed liberalism, which is then subjected to a comparison with various …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.
  • Oponent: prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Filozofie