Bc. Igor Botlík

Master's thesis

Hodnototvorný proces podniku a jeho význam pro řízení vztahů

The company value creation process and an its meaning for customer relationship management
Abstract:
Hlavní náplní této diplomové práce je hledání invenčních řešení ze specifické oblasti marketingu, která se zaměřuje především na posilování hodnoty podniku. Tato aktivita zahrnuje řadu procesů, kterým je věnována patřičná pozornost. Základní fakta a principy jsou následně vysvětleny v teoretické části. Praktická část sumarizuje myšlenky získané studiem odborné literatury a rovněž zkušenosti z dlouholeté …more
Abstract:
The main purpose of this diploma thesis is to develop inventive solutions to increase corporate values using specific marketing strategies. The discourse contains several processes, which give appropriate attention to the matter. First, the theoretical section explains the basic principles. Then, the practical section summarizes the ideas and experience gained through studying the literature and years …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Miloslav Šašek
  • Reader: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní