Bc. Petra Nárožná

Bakalářská práce

Daň z příjmů fyzických osob. Zhodnocení změn z posledních pěti let.

Personal income tax. Evaluation of changes within last five years.
Anotace:
Předmětem bakalářské práce "Daň z příjmů fyzických osob. Zhodnocení změn z posledních pěti let." je daň z příjmů fyzických osob a zhodnocení změn, kterými prošel zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu v letech 2007 až 2011 v oblasti daně z příjmů fyzických osob. Práce popisuje změny v analyzovaném období a hodnotí, jaký dopad měly provedené změny na daňovou zátěž poplatníka. Práce je rozdělena na dvě …více
Abstract:
The topic of the bachelor´s diploma work called “Personal income tax. Evaluation of changes within last five years.” is personal income tax and evaluation of changes which Personal income law No. 586/1992 went through between 2007 and 2011 in the field of personal income tax. The work describes changes in tested period and evaluates how the changes made at that time impacted the tax burden of a tax …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jana Godarová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa