Bc. et Bc. Dominik Dostál

Diplomová práce

Variabilní genetické elementy v genomu kmenů Staphylococcus aureus tvořících trpasličí kolonie izolovaných od pacientů s chronickou infekcí

Variable genetic elements in small colony variants Staphylococcus aureus strains isolated from chronic infections
Anotace:
Staphylococcus aureus je oportunním patogenem vyskytujícím se v části populace jako součást přirozené mikroflóry člověka. V současně době představuje největší problém jeho zvyšující se rezistence k mnoha druhům antibiotik. Svůj podíl na tomto fenoménu mají také kmeny S. aureus tvořící trpasličí kolonie, které představují pomalu rostoucí auxotrofní subpopulace bakterií s charakteristickými fenotypovými …více
Abstract:
Staphylococcus aureus is an opportunistic pathogen occurring in the part of the population as a part of natural microflora of humans. At present, the biggest problem is its increasing resistance to many types of antibiotics. The contribution to this phenomenon is also connected to strains of S. aureus with small-colony variant phenotype, which represents slowly growing auxotrophic subpopulations of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta