Mgr. Pavla Filipská

Bakalářská práce

Základní vyhodnocení migrace složek na profilech řeky Moravy

Basic evaluation of componet migration in river Morava
Anotace:
Práce se zabývá migrací vybraných anorganických a organických složek v řece Moravě, které jsou vázány v plaveninách a dnových sedimentech. Dnové sedimenty mohou působit jako významné zdroje znečištění, neboť se v nich mohou kumulovat polutanty, jako jsou např. těžké kovy a organické látky. Podél toku Moravy byly odebrány vzorky plavenin a dnových sedimentů, které byly analyzovány a vyhodnoceny. Na …více
Abstract:
The work deals with migration of selected inorganic and organic components in river Morava, which are binded to suspended load and bottom sediments. Bottom sediments can act as important source of pollution, because pollutants, for example heavy metals and organic matter, can cumulate in these bottom sediments. Samples of suspended load and bottom sediments were taken from river Morava and analyzed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta