Martin Tuček

Bakalářská práce

Vlastnícke právo k bytom a nebytovým priestorom

Propretiorship of Flats and Non-Residential Premises
Abstract:
This Bachelor’s Thesis focus lies on the property rights with particular focus on residential and non-residential property rights. First chapter concerns with the characteristics of the ownership, its acquisition and methods of acquisition, protection and expiration of property rights. Second chapter investigates the administration of house by owners of residential and non-residential areas, community …více
Abstract:
Bakalárska práca je zameraná na vlastnícke práva s konkrétnym zameraním na vlastnícke právo k bytom a nebytovým priestorom. Prvá kapitola sa zaoberá charakteristikou vlastníctva, jeho nadobúdaním a spôsobmi nadobúdania, ochranou a zánikom vlastníckeho práva. Druhá kapitola rozoberá správu domu vlastníkmi bytov a nebytových priestorov, spoločenstvom a jeho orgánmi, správcom a zmluvami na základe ktorých …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Katarína Matejovie
  • Oponent: JUDr. Katarína Donovalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře

Práce na příbuzné téma