Bc. Dana Trávníčková

Diplomová práce

Porovnání citlivosti biochemických markerů u suchozemských plžů a žížal

Comparison of sensitivity of biochemical markers of terrestrial grastropods and earthworms
Anotace:
Diplomová práce se zabývá biochemickými markery stanovovanými u suchozemských plžů a žížal. Tito půdní bezobratlí jsou v neustálém kontaktu s velkým množstvím toxikantů, které se vyskytují v životním prostředí. Expozice těmto látkám však může mít negativní dopad na organismus. Změny v těle vyvolané působením xenobiotik jsou hodnoceny pomocí biomarkerů. Jedním z často používaných biomarkerů jsou cholinesterasy …více
Abstract:
The thesis is focused on the biochemical markers determined in terrestrial gastropods and earthworms. These soil invertebrates are in constant contact with a large amount of toxic substances, which appear in the environment. The exposure to these substances may have a negative effect on the organism. The changes in the body caused by the action of xenobiotics are evaluated using biomarkers. Cholinesterase …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biochemie / Biochemie

Práce na příbuzné téma