Theses 

Edukace žáků s poruchou chování; nové přístupy asistenta pedagoga ve třídě – Bc. Ludmila Hénková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Ludmila Hénková

Bakalářská práce

Edukace žáků s poruchou chování; nové přístupy asistenta pedagoga ve třídě

Education of students with behaviour disorder, new approaches of teaching assistant in the classroom

Anotace: Humanizace výchovy a vzdělávání dětí, potřeby dětí s poruchou chování, empatie a sounáležitost v prostředí školy a třídy, postavení dítěte s poruchou chování v rodině, třídě a společnosti. Role asistenta pedagoga a jeho začlenění ve škole, nové přístupy v edukaci a výchově dětí s poruchou chování, znovunalezení empatie, sounáležitosti a důvěry; konkrétně na biblioterapii. Biblioterapie jako podaná ruka při hledání empatie, sounáležitosti a bezpečí dětí v rodině i ve škole.

Abstract: Humanizing education of children, needs of children with the conduct disorder, empathy and belonging to school and class, status of children with conduct disorder in the family, class and society. The role of teacher assistant and his inclusion in school, new approaches in education and upbringing of children with conduct disorder, the rediscover empathy, solidarity and confidence. Bibliotherapy as a helping hand in rediscovering empathy, solidarity and safety of children in the family and school.

Klíčová slova: humanizace výchovy, nové přístupy ve vzdělávání, dítě s poruchou chování, asistent pedagoga, potřeby dětí s poruchou chování, postavení dítěte v rodině a ve škole, biblioterapie jako možný přístup ve výchově a edukaci dětí s poruchou chování, humanization of education, new approaches in education, a child with conduct disorder, teaching assistant, the needs of children with conduct disorder, the child's status in the family and at school, bibliotherapy as a possible approach in upbringing and education of children with conduct disorder.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jarmila Andrysová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 04:06, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz