Mgr. Veronika Muselíková

Diplomová práce

Analýza prostředků persvaze v reklamních textech časopisů Týden

Analysis of Persuasion Process in Advertisements Texts of Magazine Týden
Anotace:
Práce se věnuje analýze prostředků persvaze v reklamních textech časopisu Týden. Sleduje vybrané prostředky persvaze, které jsou v reklamních textech používány, a to z hlediska stylistiky. Mezi dvě hlavní pozorované jednotky patří slovesná osoba a číslo a výpovědi rozdělené podle komunikační funkce na výpovědi s funkcí oznamovací, výpovědi s funkcí tázací a výpovědi s funkcí rozkazovací (zvolací). …více
Abstract:
This work is attend to analysis of persuasion processes in advertising texts of magazine Týden. It concern about selected persuasion processes, which are in advertising texts used, in term of stylistics. Between two main observed units pertain subjekt and numer of verb and propositions divided belong communication functions. Second step is analysis mutual combinations and relations these levels and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 8. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2007
  • Vedoucí: PhDr. Michal Křístek, M.Phil.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta