Bc. Tereza Košťálová

Diplomová práce

Modifikace Mayfieldovy metody v hodnocení hnízdní úspěšnosti ptáků

Modifications of Mayfield method in assessment of breeding success of birds
Anotace:
Hlavní náplní této diplomové práce je představení a vysvětlení metod používaných k výpočtu hnízdní úspěšnosti ptáků. V první části se práce zabývá vysvětlením pojmů hnízdní biologie volně hnízdících pěvců, jako je např. hnízdní cyklus, hnízdní osud, hnízdní úspěšnost, atd. Metody, které jsou v práci představeny, jsou tradiční metoda a Mayfieldova metoda s jejími modifikacemi. Všechny tyto metody slouží …více
Abstract:
The main aim is introducing and explaining some methods, which are used to estimate nest success. In first part deal with explaining some of terms nest biology, e.g. nest cycle, nest fate, nest success, etc. Methods which are explained in this work are traditional method and Mayfield method with her modifications. All these methods are used to assessment nestling survival in nests. Mayfield method …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2009
  • Vedoucí: RNDr. Danka Haruštiaková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta