Lucie Tobiášková

Bakalářská práce

Význam screeningu otoakustických emisí u novorozenců

The importance of otoacoustic emissions screening in newborn babies
Anotace:
Práce je věnována screeningu otoakustických emisí u novorozenců. Tato práce je teoreticko-výzkumná a je rozdělena na dvě části. Teoretická část je zaměřena na anatomii a fyziologii sluchového ústrojí, na sluchové vady a jejich kompenzaci. Zabývá se též novorozeneckým screeningem sluchu, který je nezbytný právě pro včasnou detekci sluchového postižení. Ve výzkumné části jsme pomocí retrospektivní studie …více
Abstract:
The work is dedicated to screening of otoacoustic emissions in neonates. This work is theoretical research and is divided into two parts. The theoretical part is focused on the anatomy and physiology of the auditory system, on the hearing defects and their compensation. It also deals with neonatal hearing screening, which is necessary just for the early detection of hearing impairment. In the research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Helena Petržílková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Tobiášková, Lucie. Význam screeningu otoakustických emisí u novorozenců. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka