Bc. Anna Kohoutová

Diplomová práce

Fyziologická charakterizace <I>Methanothermobacter</I> sp. z prostředí podzemního zásobníku plynu

Physiological characterization of <I>Methanothermobacter</I> sp. from the underground gas storage environment
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na charakteristiku nově izolovaného kmene rodu Methanothermobacter z prostředí podzemního zásobníku plynu. Na základě molekulárně biologických dat a morfologické a fyziologické charakteristiky tento mikroorganismus taxonomicky zařazuje na úroveň druhu. Dle poznatků o fyziologii tohoto kmene pak posuzuje, zda je tento mikroorganismus schopen obstát jako součást anaerobního společenství …více
Abstract:
This work deals with the characterization of a newly isolated strain of the Methanothermobacter genus from the environment of an underground gas storage. Based on molecular biological data and morphological and physiological characteristics of this microorganism it is taxonomically classified at the species level. Based on the knowledge of the physiology of this strain, this work assesses whether this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2022
  • Vedoucí: doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta