Mgr. Anna Chamráthová

Rigorózní práce

Překryv působnosti veřejného ochránce práv a státního zastupitelství v oblasti kontroly detenčních zařízení

The Overlap of Authorities of the Public Defender of Rights and the Public Prosecution in the Area of Monitoring Facilities where Persons Are Restricted in Their Freedom
Anotace:
Práce se zabývá problematikou souběžných působností veřejného ochránce práv a státního zastupitelství v oblasti kontroly tzv. detenčních zařízení a jejich vzájemných překryvem. V práci jsou obě tyto působnosti podrobně popisovány a analyzovány co do své podstaty, průběhu a výsledků. Dále jsou pojednány rozdíly mezi nimi a vzájemná spolupráce veřejného ochránce práv a státního zastupitelství při jejich …více
Abstract:
The thesis deals with the issues of the parallel authorities of the Public Defender of Rights and the Public Prosecution over facilities where persons are restricted in their freedom and the overlap of the authorities. The thesis gives a detailed description and analysis of the essence, process, and results of both authorities. It also addresses their mutual differences and cooperation of the Public …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2019
  • Oponent: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D., JUDr. Ondřej Vala

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta