Bc. Karel HELIS

Master's thesis

Projekt automatizace obchodování na finančních trzích prostřednictvím software MetaTrader 4.

Project of Automation Trading on Financial Markets Through the Software MetaTrader 4.
Abstract:
Práce se zabývá inovativním přístupem k finančním trhům - technizací obchodování pomocí automatických obchodních systémů. Obsahově se text práce člení na teoretickou a praktickou část. Část teoretická se jednak věnuje historii, významu a specifikům automatizovaného obchodování, jednak nahlíží na automatický obchodní systém z pohledu obecné teorie systémů. Vymezuje a popisuje vnitřní prvky systému a …more
Abstract:
The study deals with an innovative approach to financial markets ? technization of trading by means of automated trading systems. The text is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part discusses the history, importance and specific features of automated trading; it considers the automated trading system from the perspective of the general theory of systems, as well as defining …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 8. 2011
Identifier: 22141

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Miloš Král', CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HELIS, Karel. Projekt automatizace obchodování na finančních trzích prostřednictvím software MetaTrader 4.. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 15. 08. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Finance