Bc. Karel HELIS

Master's thesis

Projekt automatizace obchodování na finančních trzích prostřednictvím software MetaTrader 4.

Project of Automation Trading on Financial Markets Through the Software MetaTrader 4.
Anotácia:
Práce se zabývá inovativním přístupem k finančním trhům - technizací obchodování pomocí automatických obchodních systémů. Obsahově se text práce člení na teoretickou a praktickou část. Část teoretická se jednak věnuje historii, významu a specifikům automatizovaného obchodování, jednak nahlíží na automatický obchodní systém z pohledu obecné teorie systémů. Vymezuje a popisuje vnitřní prvky systému a …viac
Abstract:
The study deals with an innovative approach to financial markets ? technization of trading by means of automated trading systems. The text is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part discusses the history, importance and specific features of automated trading; it considers the automated trading system from the perspective of the general theory of systems, as well as defining …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2011
Identifikátor: 22141

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. Ing. Miloš Král', CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HELIS, Karel. Projekt automatizace obchodování na finančních trzích prostřednictvím software MetaTrader 4.. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 15. 08. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Master programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Finance