Ing. Eva Struhařová

Bakalářská práce

Marketingový plán pro "slevomat"

Marketing plan for "slevomat"
Anotace:
Cílem bakalářské práce je vytvořit marketingový plán na základě tržní segmentace a následného procesu targetingu a positioningu v oblasti slevových portálů. V teoretické části jsou shrnuty stěžejní teoretické poznatky, které poskytují vhled do dané problematiky. Praktická část se zabývá konkrétní situací ve společnosti Slevomat.cz, která řeší problém nedostatečné znalosti potřeb zákazníků slevových …více
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to develop a marketing plan based on market segmentation and the subsequent process of targeting and positioning in the field of deal-of-the-day websites. In the theoretical part there are summarized the main theoretical findings which provide insight into the issue. The practical part deals with specific situation in the company Slevomat.cz that solves the problem …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta