Bc. Šárka Benešová

Diplomová práce

Vzdělávací potenciál rolových her - LARP

Educational Potential od Role-playing games
Anotace:
Práce je soustředěna na téma rolových her ve vzdělávání dospělých. Výzkumná část se zabývá specifickým případem rolové hry typu larp, využité ve vzdělávacím kurzu pro rozvoj obchodnických dovedností. Teoretická část práce je zaměřena na téma her a rolových her a jejich využití ve vzdělávacím kontextu.
Abstract:
The thesis is focused on the topic of using role-playing games in educational context. The research targets on a specific case of a role-playing game type larp used in an educational course for selling skills development. The theoretical part of the work describes the topic of games and role-playing games used in an educational context.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Andragogika