Bc. Šárka Benešová

Master's thesis

Vzdělávací potenciál rolových her - LARP

Educational Potential od Role-playing games
Abstract:
Práce je soustředěna na téma rolových her ve vzdělávání dospělých. Výzkumná část se zabývá specifickým případem rolové hry typu larp, využité ve vzdělávacím kurzu pro rozvoj obchodnických dovedností. Teoretická část práce je zaměřena na téma her a rolových her a jejich využití ve vzdělávacím kontextu.
Abstract:
The thesis is focused on the topic of using role-playing games in educational context. The research targets on a specific case of a role-playing game type larp used in an educational course for selling skills development. The theoretical part of the work describes the topic of games and role-playing games used in an educational context.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 7. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 9. 2017
  • Supervisor: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta