Bc. Lucie ROUSOVÁ

Master's thesis

Účinnost kognitivně-behaviorální metody snižování nadváhy ve skupinových kurzech.

Effectivity of Cognitive Behavioral Methods in Reducing Overweight in Group Courses.
Anotácia:
V diplomové práci na téma ?Účinnost kognitivně behaviorální metody snižování nadváhy ve skupinových kurzech? se věnuji charakterizaci a ověření účinnosti metody ve skupinových kurzech v poradenském centru MUDr. Šárky Andělové, CSc., PROZIT. Práce je rozdělena na část teoretickou, která se zabývá obecně problematikou kognitivně behaviorální metody, směrů ze kterých terapie vychází, jejich historií a …viac
Abstract:
In this diploma thesis on ?Effectivity of Cognitive Behavioural Methods in Reducing Overweight in Group Courses? the methods in group courses of consulting centre PROZIT MUDr. Šárky Andělové, CSc. shall be charakterized and examined. The work is divided into a theoretical part, which deals with general problems of cognitive behavioral methods, guidlines on which therapy is based on its history and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2010
Zverejniť od: 23. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
  • Vedúci: MUDr. Šárka Andělová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ROUSOVÁ, Lucie. Účinnost kognitivně-behaviorální metody snižování nadváhy ve skupinových kurzech.. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta