Petr KOLLÁR

Diplomová práce

Výchovné postupy a prostředky využívané na základních školách z pohledu žáků

Educational methods and devices used in primary schools from the pupils´ perspective
Anotace:
Diplomová práce se zabývá pohledy žáků na výchovné postupy a prostředky pedagogů ve výchovných situacích. Teoretická část se se zabývá výchovou,výchovnými styly a výchovnými prostředky. Dále osobou pedagoga, autoritou, žákem a jeho motivací.Výzkumné šetření se zaměřilo kvalitativně,jde o analýzu pohledu žáků, zejména na odměny a tresty, které používají učitelé ve výchovných situacích. Výstupem diplomové …více
Abstract:
This thesis deals with the views of pupils on educational practices and resources of teachers in educational situations. The theoretical part deals with education, educational styles and educational resources. In addition, teacher person, authority, and his pupil motivací.Výzkumné investigation focused qualitative analysis looking for the pupils, in particular rewards and punishments used by teachers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOLLÁR, Petr. Výchovné postupy a prostředky využívané na základních školách z pohledu žáků. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Vychovatelství / Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce