Theses 

Hodnocení silných a slabých stránek činnosti podnikatelského subjektu a hodnocení vnějších příležitostí a rizik – Bc. Valeriya Sementsova

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Valeriya Sementsova

Bakalářská práce

Hodnocení silných a slabých stránek činnosti podnikatelského subjektu a hodnocení vnějších příležitostí a rizik

Assessment of the strenghts and weaknesses of the business entity and the evaluation of external opportunities and risks

Anotace: Bakalářská práce je věnovaná tématu silných a slabých stránek činnosti podnikatelského subjektu a hodnocení vnějších příležitosti a rizik. Cílem bakalářské práce je vyhodnotit silné a slabé stránky rodinného podniku Apartments Verona Karlovy Vary a navrhnout případné změny pro efektivnější podnikání i možností rozvoje do budoucna. K dosažení cíle je použita metoda analýzy mikro a makro prostředí podnikatelského subjektu, SWOT analýza a metoda marketingového mixu.

Abstract: The bachelor thesis deals with the topic of the strong and weak of the enterpreneurial subject’s activity and the evaluation of external opportunities and risks. The aim of the bachelor thesis is to evaluate the strengths and weaknesses of Apartments Verona Karlovy Vary and to propose possible changes for more effective business and development opportunities in the future. To achieve the aim of the thesis, are used micro and macro environment analysis of the entrepreneurial subject, the SWOT analysis and the marketing mix method.

Klíčová slova: Konkurence, Le NATAN company s.r.o., makro prostředí, marketingový mix, mikro prostředí, rodinný podnik, SWOT analýza, zákazník. Enterprise, competition, customer, macro environment, marketing mix, micro environment, SWOT analysis.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Ilona Toufarová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 15:08, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz