Jan HUBÁČEK

Bachelor's thesis

Struktura společenstva koprofágních brouků a odhad jejich vlivu na rozklad fekálií skotu

Coprophagous beetle community in cattle pasture and estimation of its effect on cattle dung decomposition
Anotácia:
Pro výzkum struktury společenstva koprofágních brouků, který měl pomoc pochopit vliv těchto společenstev na rozklad výkalů, byly vybrány pastviny skotu v severních Čechách u obce Velké Chvojno. Odchyt probíhal na třech plochách v měsíčních intervalech od dubna do října v průběhu roku 2014. Pro doplnění dat o společenstvu koprofágních brouků v blízkém okolí byly sledovány ještě další dvě plochy v blízkosti …viac
Abstract:
The goal of this study is to better understand the influence of coprophagous beetle communities on cattle droppings decomposition. The influence was determined from the structure of beetle community in northern Bohemia near village Velké Chvojno. Trapping was conducted at three areas on a monthly basis from April to October during the year 2014. To supplement the data about local dung beetle community …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2016
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Michal Holec, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HUBÁČEK, Jan. Struktura společenstva koprofágních brouků a odhad jejich vlivu na rozklad fekálií skotu. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of the Environment

Bachelor programme / odbor:
Ecology and environmental protection / Environmental Protection