Nikola BEDNÁRIKOVÁ

Bakalářská práce

Rizikové faktory rodinného prostředí pro vývoj dítěte

Risk factors of family environment for a child
Anotace:
Bakalářská práce poukazuje na faktory, které jsou v rodinném prostředí ohrožující. Mezi zvolené faktory patří: alkoholismus, domácí násilí, týrání a zneužívání. Poukazuje také na dopad těchto faktorů na samotný vývoj dítěte. Teoretickou část tvoří dvě kapitoly. Kapitola první se věnuje rodině a jejímu významu. Uvádí definice rodiny a význam rodiny pro vývoj dítěte. Vymezuje typy rodin a poukazuje na …více
Abstract:
My senior thesis points out the factors that are threatening in family environment. Alcoholism, domestic violence, abuse and exploitation are among the selected factors. It also points the impact of these factors on child development itself. The theoretical part consists of two chapters. The first chapter is about the family and its importance. It provides definition of family and the importance of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Hilda Havlíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BEDNÁRIKOVÁ, Nikola. Rizikové faktory rodinného prostředí pro vývoj dítěte. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta