Miroslav Potočný

Diplomová práce

Výzkum modulačních formátů pro optické sítě nové generace

The Research of Modulation Formats for Next-Generation Optical Networks
Anotace:
Hlavním cíl diplomové práce je načerpání teoretických matematických principů přístupových metod OCDMA a OFDMA, protože následujícím úkolem je sestrojení optických schémat, které využívají takovéto metody přístupu s různými modulacemi. Záměrem je návrh topologií s pokročilými modulačními formáty a jejich simulace v programovém prostředí Optisystem 14 64-bit od kanadské společnosti Optiwave. Díky simulací …více
Abstract:
Main point of desertation thesis is study of theoretical principles access method OCDMA and OFDMA, because next task is design of optical scheme, which is using this access method. Purpose is design topology with advanced modulation formats and its simulation in software program OptiSystem 14 64-bit from Canadian company Optiwave. Because of simulation it can be evaluated, which method is more effective …více
 

Klíčová slova

OCDMA OFDMA CDMA OFDM

Keywords

OCDMA OFDMA CDMA OFDM
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Jan Látal
  • Oponent: Jozef Dubovan

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika