Bc. Vladislava Vodičková

Diplomová práce

Úloha transkripčního faktoru STAT3 v regulaci metabolismu neurálních progenitorů

The role of transcrition factor STAT3 in metabolic regulation in neural progenitors
Anotace:
Osud neurálních kmenových buněk a jejich vývoj je regulován různými buněčnými regulátory a také energetickým metabolismem. Jedním z takových buněčných regulátorů je transkripční faktor STAT3, který reguluje různé buněčné pochody včetně energetického metabolismu. Prostředí, ve kterém se neurální kmenové buňky nachází, také ovlivňuje jejich metabolismus. Hypoxie, ve které se tyto buňky většinou vyskytují …více
Abstract:
The fate of neural stem cells and their development is regulated by various cellular regulators as well as by energy metabolism. One of these cellular regulators is the STAT3 transcription factor, which regulates various cellular processes including energy metabolism. The environment in which neural stem cells are found also affects their metabolism. Hypoxia in which these cells usually occur and phosphorylated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jarmila Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta