Bc. Alena Hofrová

Master's thesis

Studium interakce KIX domény s jejími vazebnými partnery

Study of interaction between KIX domain with its binding partners
Abstract:
KIX doména je součástí transkripčního ko-aktivátoru CBP regulující expresi genů. KIX doména se podílí na aktivaci transkripce navázáním transkripčních faktorů na svá dvě vazebná místa, čímž umožňuje tvorbu transkripčního komplexu. Tato diplomová práce se zabývá studiem isotopicky značené KIX domény pomocí nukleární magnetické rezonance (NMR). Byly provedeny experimenty pro přiřazení NMR spectra proteinové …more
Abstract:
The KIX domain is part of transcriptional coactivator CBP, that regulates gene expression. The KIX domain participates on transcription activation by binding transcription factors to its two binding sites which enables transcription complex formation. This diploma thesis focuses on the study of isotopically labeled KIX domain using nuclear magnetic resonance (NMR). The assignment experiments were employed …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 7. 2020
  • Supervisor: RNDr. Mgr. Jozef Hritz, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jan Novotný, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Biochemistry / Biomolecular Chemistry

Theses on a related topic