Bc. Alena Hofrová

Master's thesis

Studium interakce KIX domény s jejími vazebnými partnery

Study of interaction between KIX domain with its binding partners
Anotácia:
KIX doména je součástí transkripčního ko-aktivátoru CBP regulující expresi genů. KIX doména se podílí na aktivaci transkripce navázáním transkripčních faktorů na svá dvě vazebná místa, čímž umožňuje tvorbu transkripčního komplexu. Tato diplomová práce se zabývá studiem isotopicky značené KIX domény pomocí nukleární magnetické rezonance (NMR). Byly provedeny experimenty pro přiřazení NMR spectra proteinové …viac
Abstract:
The KIX domain is part of transcriptional coactivator CBP, that regulates gene expression. The KIX domain participates on transcription activation by binding transcription factors to its two binding sites which enables transcription complex formation. This diploma thesis focuses on the study of isotopically labeled KIX domain using nuclear magnetic resonance (NMR). The assignment experiments were employed …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 7. 2020
  • Vedúci: RNDr. Mgr. Jozef Hritz, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Novotný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Biochemistry / Biomolecular Chemistry

Práce na příbuzné téma