Wasim Uddin, Ph.D.

Disertační práce

Genetic variation of selected pathogens in the house mouse hybrid zone

Genetic variation of selected pathogens in the house mouse hybrid zone
Anotace:
Parazitický způsob života je pravděpodobně nejrozšířenější životní strategií. Parazité se snaží využívat zdroje ze svého hostitele a ti se naopak snaží zdokonalovat mechanismy na svou obranu (např. imunitní systém), což vede k nikdy nekončícímu souboji zbraní. Na různých evolučních úrovních pak tento souboj vede k oboustranným adaptacím v důsledku selekčního tlaku parazitů na jejich hostitele (a naopak …více
Abstract:
Parasitism represents probably the most widespread life-strategy. Parasites try to exploit the resources of their host and host attempt to maintain an efficient arsenal against intruding parasites (e.g. immune system), which leads to never ending host parasite arms-race. At macro- and microevolutionary level it forms the basis of numerous spatially variable local adaptations due to selection pressure …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 4. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D.
  • Oponent: Caroline Nieberding, Ph.D., doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D., Mgr. Aleš Horák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta