MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D.

Disertační práce

Endoluminální radiofrekvenční ablace žlučových cest

Endoluminal radiofrequency ablation of bile ducts
Anotace:
Paliace tumorů postihujících žlučové cesty patří dlouhodobě k problematice, která nedosahuje uspokojivých výsledků v celosvětovém měřítku. Obstrukční ikterus komplikuje jak primární terapii nádorového onemocnění, tak další léčbu při progresi nebo rekurenci onemocnění. I přes možnosti léčby obstrukce žlučových cest chirurgickou či endoskopickou cestou je stále velké množství pacientů, u kterých je perkutánní …více
Abstract:
Tumors of the pancreas and biliary tract causing biliary obstruction present a major medical problem. Obstructive jaundice complicates both the primary cancer therapy and further treatment when tumor progression or disease recurrence occurs. Despite surgical or endoscopical treatment options for biliary decompression, there is still a large number of patients in whom percutaneous drainage is the only …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 11. 2013
  • Vedoucí: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta