MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D.

Doctoral thesis

Endoluminální radiofrekvenční ablace žlučových cest

Endoluminal radiofrequency ablation of bile ducts
Abstract:
Paliace tumorů postihujících žlučové cesty patří dlouhodobě k problematice, která nedosahuje uspokojivých výsledků v celosvětovém měřítku. Obstrukční ikterus komplikuje jak primární terapii nádorového onemocnění, tak další léčbu při progresi nebo rekurenci onemocnění. I přes možnosti léčby obstrukce žlučových cest chirurgickou či endoskopickou cestou je stále velké množství pacientů, u kterých je perkutánní …more
Abstract:
Tumors of the pancreas and biliary tract causing biliary obstruction present a major medical problem. Obstructive jaundice complicates both the primary cancer therapy and further treatment when tumor progression or disease recurrence occurs. Despite surgical or endoscopical treatment options for biliary decompression, there is still a large number of patients in whom percutaneous drainage is the only …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 10. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 11. 2013
  • Supervisor: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta