Bc. Štěpánka Stolinová

Diplomová práce

Determinanty syndromu vyhoření u pracovníků Vězeňské služby České republiky

Determinants of the burnout syndrome among the Prison Service employees in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou determinantů syndromu vyhoření u pracovníků Vězeňské služby ČR. Práce se skládá ze dvou částí, části teoretické a části praktické. Teoretická část se věnuje současnému systému vězeňství České republiky a příslušníkům vězeňské služby. Součástí je také charakteristika vězeňského prostředí, které může působit na psychiku pracovníků věznic. Dále se teoretická část …více
Abstract:
This diploma thesis is presenting the problem of burnout syndrome determinants in Prison Service staff. The thesis consists of two parts: theoretical and practical. The theoretical part deals with the current prison system of the Czech Republic and members of the Prison Service. It also includes the characteristics of the prison environment, which may influence prison's staff. The theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Stolinová, Štěpánka. Determinanty syndromu vyhoření u pracovníků Vězeňské služby České republiky. Pardubice, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická