Bc. Sandra Hoffmannová

Diplomová práce

Pohybová aktivita a zdatnost populace ČR ve vybraném kraji

Physical activity and fitness in the selected region of Czech population
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou pohybové aktivity a zdatnosti populace ČR ve vybraném kraji. Cílem je zjistit míru a intenzitu pohybové aktivity dospělé populace v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji dle různých parametrů.
Abstract:
This thesis deals with the analysis of physical activity and fitness of the population of the Czech Republic in the selected region. The aim is to determine the extent and intensity of physical activity of the adult population in the South Moravian and Moravian Silesian Regions according to various parameters.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Jan Cacek, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Josef Michálek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií