Theses 

Optimalizace procesů a metod online marketingu v zahraniční IT obchodní společnosti – Bc. Lukáš Egrt

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lukáš Egrt

Master's thesis

Optimalizace procesů a metod online marketingu v zahraniční IT obchodní společnosti

The optimalization of processes and methods of online marketing in foreign business IT company

Abstract: Cílem této diplomové práce je vykonat analýzu a optimalizaci procesů a marketingových metod zahraniční obchodní IT společnosti, která se zabývá zprostředkováním stáží pro zahraniční studenty. Teoretická část obsahuje úvod do problematiky procesního řízení, využití notace BPMN, metody a techniky procesní analýzy a přehled existujících technik a metod online marketingu. V praktické části jsou předvedeny možné optimalizace procesů a marketingových metod za účelem efektivnějšího řízení společnosti.

Abstract: The main goal of this thesis is to propose analysis and optimization of processes and marketing methods in foreign business IT company, which is focused on mediation of internships to international students. Theoretical part is consisted of an introduction to the topic of process management, use of BPMN notation, methods and techniques of process analysis and synopsis of existing methods and techniques of online marketing. In practical part of the thesis is shown the possible optimization of processes and marketing methods which will lead to more effective management in the company.

Keywords: BPMN, procesní analýza, optimalizace procesů, Bizagi, online marketing, social media marketing, search engine optimization

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2014
  • Supervisor: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc.
  • Reader: RNDr. BcA. Tereza Pařilová, DiS.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Go to top | Current date and time: 17/7/2019 12:56, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz