Ing. Alan Andonov

Master's thesis

Analýza současného stavu implementace železničních balíčků do zákonů a nařízení v ČR

Analysis of current situation of railways packages implementation into law and legal regulations effective in the Czech Republic
Abstract:
Práce se zabývá analýzou železničních balíčků a stavu jejich implementace do zákonů a nařízení v ČR. Krom vazeb na zákony rozebírá i opatření dopadající mimo legislativu, zde se práce zabývá nově vzniklými organizacemi. V závěru práce vyhodnocuje současný stav a pokouší se navrhnout další možná řešení ke zlepšení stavu.
Abstract:
This study deals with railways`packages and status of their implementation into law and legal regulations effective in the Czech Republic. The study also look at actions that have effect outside of legal regulations, mainly new established organizations. At the end, the study evaluate current situation and try to identify other possible solutions to improve current situation.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2008
  • Supervisor: doc. Ing. Rudolf Kampf, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Andonov, Alan. Analýza současného stavu implementace železničních balíčků do zákonů a nařízení v ČR. Pardubice, 2008. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera