Bc. Žaneta Volfová

Diplomová práce

Pojetí sociální pedagogiky v České republice, Slovenské republice a Polsku - teorie a praxe

The Concept of Social Pedagogy in the Czech Republic, Slovak Republic and Poland - theory and practice
Anotace:
Diplomová práce se zabývá pojetím oboru sociální pedagogika v České republice, na Slovensku a v Polsku. Zajímá se jak o vývoj teoretických východisek popisovaného oboru v jednotlivých zemích, tak o praktické pojetí oboru a možné uplatnění absolventů. Teoretická část práce je zaměřena na vývoj oboru sociální pedagogika v jednotlivých zemích. Výzkumná část práce je zaměřena na legislativní ukotvení oboru …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the conception of the field of social pedagogy in the Czech Republic, Slovak Republic and Poland. It is interested in developing theoretical possibility field of social pedagogy in individual countries as well as the practical conception of field of social pedagogy and is interested in the employment of the graduates. The theoretical part is focused on developing the field …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta