Theses 

Nechtěná homosexuální orientace – Mgr. Zuzana Lakoštíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychoterapeutická studia

Mgr. Zuzana Lakoštíková

Diplomová práce

Nechtěná homosexuální orientace

Unwanted homosexual orientation

Abstract: In presented thesis I explored unique experience of Christian men with homosexual orientation. Three men- F., M. and J., aged 31, 26 and 42, who participated in research almost 3 years ago were asked again to fill two questionnaires regarded to their sexual orientation (Klein grid of sexual orientation and Sell assessment of sexual orientation), what allowed me to compare in time. They were also interviewed about topics such a social network, identity, disclosure to others, and conflicts which rise in experiencing same-sex attraction and Christian faith. In addition to semi-structured interviews I used concept maps and methapors. To explore in depth I decided for case study design and multiple text analysis based on narrative perspective.

Abstract: V prezentovanej diplomovej práci som skúmala špecifickú skúsenosť veriacich mužov s homosexuálnou orientáciou. Trojica mužov- F. , M. a J. vo veku 31, 26 a 42 rokov, ktorí participovali na výskume takmer tri roky dozadu, boli opäť požiadaní o vyplnenie dvoch dotazníkov merajúcich sexuálnu orientáciu (Kleinova škála sexuálnej orientácie a Sellovo hodnotenie sexuálnej orientácie), čo mi umožnilo porovnanie v čase. V rozhovoroch som sa zamerala na témy ich sociálnej siete, identity, zdieľania o svojej orientácii a konfliktoch, ktoré povstávajú z príťažlivosti k rovnakému pohlaviu a viery. V pološtrukturovanom interview som využila i prácu s metaforou a mapovanie konceptu. Pre hlbší pohľad som sa rozhodla pre dizajn prípadových štúdií a analýzu viacerých typov textu, ktorá vychádza z naratívnej perspektívy.

Klíčová slova: homosexuálna orientácia, identita, prípadová štúdia, reparatívna terapia, sexuálna orientácia, viera, case study, homosexual orientation, identity, religious belief, reparative therapy, sexual orientation

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 06:14, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz