Lucie Tatoušková

Bachelor's thesis

Gender Issues and Women Discrimination in the Workplace: Closing the Gender Gap (Comparison between Sweden and the Czech Republic)

Gender Issues and Women Discrimination in the Workplace: Closing the Gender Gap (Comparison between Sweden and the Czech Republic)
Abstract:
Iniciativou této práce bylo zhodnotit genderovou nerovnost a diskriminaci žen v multikulturní realitě, jak z hlediska platu, tak sociálního postavení a vnitřní hierarchie profesí. Další zkoumání se týkalo existence „skleněného stropu“, který pro ženy představuje pomyslnou bariéru růstu. Hlavním cílem bylo navrhnout opatření vedoucí ke zmenšení či úplnému odstranění genderové mezery a diskriminaci žen …more
Abstract:
The thesis's initiative was to evaluate gender inequality and discrimination of women in multicultural reality, whether in terms of salary, social status, or internal hierarchy of professions, along with the existence of a “glass ceiling.” The main aim was to propose measures leading to reduction and preferably closing the gender gap and discrimination of women in the managerial environment and public …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 6. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 8. 2020
  • Supervisor: Alena Filipová
  • Reader: Jiří Zeman

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81293