Iva Chvojková

Bachelor's thesis

Ošetřovatelský proces u pacienta s kolostomií

Pflegeprozesse beim Patienten mit Kolostomie
Abstract:
ABSTARKT Chvojková Iva, DiS. Ošetřovatelský proces u pacienta s kolostomií. Vysoká škola zdravotnická o.p.s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: PhDr. Renata Procházková. Praha 2021. Bakalářská práce s názvem „Ošetřovatelský proces u pacienta s kolostomií“ je zaměřena na ošetřovatelský proces u pacienta s kolorektálním karcinomem. Cílem teoretické části bakalářské práce je seznámení čtenáře …more
Abstract:
ABSTRACT Chvojková Iva, DiS., Pflegeprozess beim Patienten mit Kolostomie, Vysoká škola zdravotnická o.p.s. (Hochschule für Gesundheitsberufe), Qualifikationsniveau: Bachelor, Betreuerin der Bachelorarbeit: PhDr. Renata Procházková. Praha 2021. Die Bachelorarbeit „Pflegeprozess beim Patienten mit Kolostomie“ beschäftigt sich mit dem Pflegeprozess bei Patienten mit Kolorektalkarzinom. Das Ziel des theoretischen …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2021
  • Supervisor: PhDr. Renata Procházková
  • Reader: PhDr. Jana Hlinovská, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola zdravotnická