Mgr. Kateřina Šafářová

Bakalářská práce

Koncept síťových společností

The concept of network society
Anotace:
Hlavním tématem této práce je koncept organizace sítí. Tento koncept vychází z teorie sociálních sítí, kterou zpopularizoval známý španělský sociolog Manuel Castells ve své trilogii nazvané The Informational Age (Castells 2000). Koncept síťové společnosti zasahuje do všech sfér společnosti, do oblasti médií, zaměstnanosti, bezpečnosti, i právě do oblasti organizačních vztahů. Tato bakalářská práce …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the concept of network organizations. This concept is based on the theory of network society which has been popularized by a well-known Spanish sociologist, Manuel Castells, and his trilogy The Informational Age (Castells, 2000). The concept of network society has a considerable influence on all spheres of the society such as mass media, employment, security and organizational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Roman Vido, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Karel Svačina, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.