Bc. Barbora Roháčová

Diplomová práce

Příběhy (nejen) o dětech s postižením jako základ didaktických aktivit pro děti předškolního věku

Stories (not only) about disabled children characters as a basis for educational activities for preschoolers
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na rozvíjení povědomí dětí předškolního věku o tématu života osob s postižením. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, první tři jsou zaměřeny na nastínění tématu postižení, specifik vývoje dítěte předškolního věku a způsobů rozvoje jeho komunikativních kompetencí. Čtvrtá kapitola obsahuje výzkumné šetření. Hlavním cílem diplomové práce je vytvořit metodiku zahrnující příběhy …více
Abstract:
The thesis is focused on developing awareness of preschool children on the topic of life with disabilities. The work is divided into four chapters, the first three are aimed at outlining the topic of disability, the specifics of preschool children development and ways to advance their communicative competences. The fourth chapter includes research survey. The main objective of the thesis is to create …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta