Bc. Veronika ČERVEŇOVÁ

Diplomová práce

Zobecněné intermediální kvantifikátory a jejich sylogismy v přirozené fuzzy logice

Generalized intermediate quantifiers and their syllogisms in fuzzy natural logic
Anotace:
Cílem této práce je shrnutí veškeré teorie potřebné k zavedení pojmu zobecněných intermediálních kvantifikátorů a následné práci s ním, představení klasických přístupů a příkladů klasických sylogismů a uvedení metody Vennových diagramů pro ověřování jejich platnosti. Dalším cílem je navržení příkladů vybraných forem zobecněných sylogismů v co největší možné šíři. V první části práce se věnujeme základním …více
Abstract:
This thesis deals with the topic of generalized intermediate quantifiers. The aim of this thesis is to summarize all the theory needed to introduce the concept and to operate with it further, the introduction of classical approaches and examples of classical syllogisms, and the presentation of the method of Venn diagrams for their verification. Another aim of the thesis is to present as many examples …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Petra Murinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERVEŇOVÁ, Veronika. Zobecněné intermediální kvantifikátory a jejich sylogismy v přirozené fuzzy logice. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Aplikovaná matematika