Bc. Petrana Bochňová

Diplomová práce

Reaktivita křemene v systému K2O-CaO-SiO2-H2O

Quartz reactivity in the K2O-CaO-SiO2-H2O system
Abstract:
Alkali-silica reaction takes place between alkalis and reactive aggregate in the presence of moisture. It is a frequent cause of loss of concrete strength. By default, alkali-silica reactivity is studied by means of mortar bar tests. This thesis deals with the proposal of alternative methodology for determination of quartz reactivity by autoclave tests, where the loss of quartz content reflects its …více
Abstract:
Alkalicko-silikátová reakcia prebieha medzi alkáliami a reaktívnym kamenivom za prítomnosti vlhkosti. Býva častým dôvodom predčasnej straty pevnosti betónu. Štandardne sa študuje pomocou trámčekových testov. Táto práca sa venuje návrhu alternatívnej metodiky stanovenia reaktivity kremeňa pomocou autoklávových experimentov, kde je sledovaný úbytok kremeňa, ako potvrdenie jeho reaktívnosti. Skúmané boli …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Karel Dvořák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geologie / Geologie

Práce na příbuzné téma